biblioteka

Artykuły

Książki bywają drzwiami do krainy marzeń, należy czytać, żeby rozwijać swoją fantazję i poszerzać wiedzę

Książki
Author: Sela Yair
Source: http://www.flickr.com
Na temat czytania w Polsce wciąż prowadzone bywają różne badania, które przynoszą zróżnicowane rezultaty. Pewne badania przerażają tym, że w dużej ilości polskich mieszkań nie można znaleźć nawet jednej książki, inne cieszą dużym zainteresowaniem młodych ludzi słowem drukowanym. Bez względu na otrzymane wyniki, wniosek klaruje się jeden. Trzeba czytać, gdyż lektura świetnie oddziałuje na rozwój oraz samopoczucie czytelnika.